program mentorski
dla firm

Pomorze Zachodnie to region, który wyróżnia się na tle innych regionów europejskich w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Do silnego gospodarczo Pomorza Zachodniego prowadzi droga, którą chcemy podążać razem z lokalnymi inicjatywami.
Dlatego wspólnie inwestujemy w gospodarkę opartą na wiedzy a wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców rozpoczynamy program mentorski, który z całą pewnością będzie inspiracją i wsparciem dla codziennych działań.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz

Czym jest
program mentorski?

Program mentorski ma charakter bezpośrednich spotkań i kontaktów mentorów z uczestnikami. Jego zadaniem jest analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wskazywanie potencjalnych rozwiązań pojawiających się problemów, wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także wskazanie możliwych kierunków rozwoju w danej branży. Sesje mentorskie w siedzibie przedsiębiorców mają pokazać pomysły dające narzędzia do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań.
Istotne w tym sposobie nauki jest to, by uczestnicy programu mogli prześledzić z pomocą mentora konkretne procesy zarządzania, organizacji pracy itp. Co pozwoli na wypracowanie nowych prawidłowo działających procesów.

Program mentorski jest realizowany w ramach projektu pt. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap II” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.14 „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym”.

Jaki jest
cel programu?

Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez:

  • Bezpośrednie spotkania przedsiębiorców z mentorami – renomowanymi, charyzmatycznymi, wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach;
  • Analizę procesów biznesowych, marketingowych, zarządczych zachodzących w zgłoszonych do programu przedsiębiorstwach;
  • Wskazanie narzędzi do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań;
  • Poszerzenie możliwości eksploracji rynku oraz poszukiwanie inwestorów i odbiorców usług;
  • Danie przestrzeni na podniesienie jakości funkcjonowania firmy poprzez wskazanie nowego spojrzenia na prowadzenie działalności;

Jak otrzymać
wsparcie Mentora?

Uczestnikami programu mentorskiego mogły zostać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z Pomorza Zachodniego, które wzięły udział w konkursie i zostały wybrane spośród wszystkich zgłoszeń przez kapitułę konkursową. Udział przedsiębiorców w sesjach mentorskich uznawany jest jako pomoc publiczna de minimis. już na sierpień br.